Digitalt fiskekart for Jølster

Bruksanvisning:
Klikk på symbola for meir informasjon om fiskeplassar, parkering og anna.
Du kan zoome inn og ut, og flytte kartet med musepeikaren.
Klikk på pila for å få vegbeskriving i Google Maps.