Historia

Jølster Aurefest i moderne drakt har vore arrangert kvart år sidan 2014.

Inspirasjonen vår, og bakgrunn for arrangementet går heilt tilbake til:

Fiskekonkurransen i 1958.

«I tillegg til 1000 fiskarar var her fleire tusen tilskodarar, 5-6000 alt i alt, trur ein, så verken før eller seinare har så mykje folk vore samla i Jølster. Folk gjekk som sild i tønne i sentrum på Skei denne dagen». Slik skriv Jarle Helgheim om den spektakulære fiskekonkurransen i Jølster i 1958, der hovudpremien var ein bil. Premien var ein IFA P-70. Dette var fleire år før bilrasjoneringa vart oppheva i Norge, og det var framsynte folk som sette i gang med arrangementet.

 

Jølster fiskekonkurranse 1958-1

Her kan du sjå Jarle Helgheim sitt fyldige skrift om hendinga. Jarle sitt skriftstykkje er blitt utfyllt og nyansert gjennom diskusjonar og innlegg på facebook-sida vår.

Norges beste fiskevatn.
Jølstravatnet er Nord Europas rikaste aurevatn. I 2013 vart det fiska opp 18 tonn med Jølstraaure. Mange turistar, både norske og utanlandske, kjem til Jølster for å prøve fiskelukka. Men det er også eit stort næringsfiske i vatnet. Noko av fisken vert foredla til rakaure og seldt i gourmetbutikkar i Norge.

Dei største fiskane vi veit om som er fiska i Jølster er på stang 12,1 kilo. Denne vart fiska av Sverre Amundsen i påska 1996. Anders Ripe fekk ein sværing på 15.5 kilo på garn 10.oktober 1973.