Europas beste aurevatn

Jølstravatnet er legendarisk for sitt aurefiske, og vert rekna som det beste aurevatnet i Europa.

Sportsfiskarar frå heile landet og frå utlandet kjem på besøk for å oppleve eventyret. Fiskekortsalet har auka jamt og trutt dei siste åra, og det er eit betydeleg næringsfiske i vatnet. Mange drøymer om å få sjølvaste storauren. Og dei finns, kvart år vert det teke fisk på mange kilo. Beste matfisken er likevel ofte den under kiloet, som det finns rikeleg av og med god kvalitet.

Jølster Aurefest er eit godt høve til å ta del i spenninga. Over 1000 fiskarar deltek i den store fiskekonkurransen kvart år. Du er hjarteleg velkomen til Jølster.

Legg inn epostadressa di her for å bli varsla når påmeldinga opnar neste år.

Ny fest: 11.-13.juni 2020

Gled deg til ny Jølster Aurefest i 2020.
Torsdag 11. – laurdag 13.juni er datoane du må halde av.
Allereie 1.november 2019 opnar vi påmeldinga til neste års fest.

I 2019 vart vi festival. Vi utvida vi festen til å innehalde to heile nye fiskedagar, med konkurransar og gode premiar. Dette held vi fram med i 2020.
Nyhende 2020: Vi innfører lagkonkurranse!
No kan du få med deg slekt og/eller vener og melde på lag på Jølster Aurefest
Det blir ein lagkonkurranse pr.fiskedag, dvs ein konkurranse torsdag 11.juni, ein fredag 12.juni, og ein laurdag 13.juni. Premiar kvar dag, men laurdag etter endt konkurranse kårar vi det beste laget i løpet av dei tre dagane, som vinn ein hovudpremie.
Kvart lag kan bestå av inntil 5 fiskarar, og kvar av dei fem må vere påmelde i den ordinære konkurransen den dagen, eller ha festivalpass. Laget kan ha færre enn fem fiskarar.
Etter innveging i den ordinære konkurransen vel laget ut inntil fem fiskar som dei leverer til måling. Det laget som har lengst total lengde på sine innleverte, maksimalt fem fiskar, vinn konkurransen.
Laget melder seg på med eit lagnamn, og melder inn kven som deltek på laget.
Pris: Kr.500.- pr lag, pr dag.
Sjå på menyknapp program, og påmelding, der du også finn konkurransereglane.
Hovudkonkurransen på laurdag, med ein bil som hovudpremie, er slik den alltid har vore.

Vinnarane 2019

Bilvinnar 2019: Paul Nygård, frå Kandalen i Gloppen kommune vann ein Volvo XC40, verdt 470.000 kroner, levert av Frydenbø Førde. Med sin fisk på 516 gram var han eitt gram under den trekte vekta på 517 gram.
Idealvekta vart trekt på eit spesiallaga lykkhjul framfor 1500 publikum.

Næst nermast, med ein fisk på 508 gram var Merete Gryttingslien, som vann andrepremien, ein båt merke Suva 465, med el motor, verdt 20.000.-, levert av Dørskeland Marine

Tredje nermast var Tor Ivar Amundsen, med ein fisk på 529 gram, som vann eit Aurefest-smykke, designa av Øvrebø smykkeverkstad, verdi 1.300.-

Tilsaman var det 1407 deltakarar i løpet av dei tre konkurransedagane.

Tyngste fisk laurdag, og 10.000 kroner, vart vunnen av Laila Anita Ramstad, med ein fisk på 1379 gram.
Tyngste fredag, 10.000 kroner, Lars Johannessen, 1653 gram(bildet). Dette er også den tyngste nokon gong på Jølster Aurefest.
Tyngste torsdag, Yngve Bryn, 1280 gram. I løpet av dei tre dagane var det fire fisk over kiloen!
Nærast idealvekt torsdag og fredag, og 20.000 kroner til kvar, Anders Kolstad og Roger Hollevik.
Tyngste fisk i bedriftsklassen laurdag, og vinnar av vandrepremien for eit år, Tom Årdal, 686 gram, han fiska for Åsen og Øvrelid AS.
Laurdag vart også trekt tre heldige deltakarar som fekk hhv 10 – 5 – og 5.000 kroner. Desse var: Ole Eide, Frode Heggheim og Ida Petrin Heggheim.