Konkurransereglar 2019

Pris for deltaking: (I tillegg til prisane under kan komme ulike billettgebyr)
For meir detaljar om program – sjå Program 2019

Festivalpass: (Inkluderer alle tre fiskekonkurransane torsdag, fredag og hovudkonkurransen laurdag)
kr.900.- fram til og med 31.mai 2019
kr.1.100.- frå og med 1.juni 2019

Torsdag 6.juni:
Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også tillete med båt.
kr.250.- (Innveging ekstra fisk utover 2 stk, kr 100.- pr fisk)
Konkurrerast om:
Tyngste fisk – premie kr.10.000.-
Kom nærast mogleg ei førehandstrekt vekt(Meir om dette lenger nede på sida) – premie kr.20.000.-
Fiskemetodar, sjå lenger nede på sida.

Fredag 7.juni:
Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også tillete med båt.
kr.250.- (Innveging ekstra fisk utover 2 stk, kr 100.- pr fisk)
Konkurrerast om:
Tyngste fisk – premie kr.10.000.-
Kom nærast mogleg ei førehandstrekt vekt(Meir om dette lenger nede på sida) – premie kr.20.000.-
Fiskemetodar, sjå lenger nede på sida.

Laurdag 8.juni, hovudkonkurransen:
Fiske med stang i Jølstravatnet. NB! Laurdag kun i Jølstravatnet, og kun frå land, ikkje med båt.
kr 500,- fram til og med 31.mai 2019
kr.700.- frå og med 1.juni 2019
Festivalpass: (Inkluderer alle tre fiskekonkurransane torsdag, fredag og hovudkonkurransen laurdag)
kr.900.- fram til og med 31.mai 2019
kr.1.100.- frå og med 1.juni 2019

Hovudkonkurransen med ein bil i hovudpremie er altså laurdag 8. juni, kl. 11:00 – 14:00.
Kom nærast ei førehandstrekt vekt og vinn ein bil, eller ein av dei to andre premiane.
(Meir om førehandstrekt vekt lenger ned på sida)
Innveging av inntil 3 fisk, der den tyngste også deltek i kampen om premien for tyngste fisk.
Fiskane skal leverast personleg av fiskaren i innveginga for konkurransen. NB! Husk deltakarnummeret ditt. Dette får du når du sjekkar inn i sekretariatet framfor Thon Hotel Jølster når det er ope. Fiskemetode sjå lenger nede på sida.

Det vert premiar til dei tre beste, og i tillegg vert det trekt premiar på deltakarane.
I hovudkonkurransen er kvar deltakar med i konkurransen om tyngste fisk. Den tyngste av dei tre du veg inn deltek i denne. Premien her er kr 10.000,-

Kom nærast mogleg ei trekt vekt.
Gjeld den eine premien torsdag og fredag, samt kampen om bilen og dei to andre hovedpremiane på laurdag

Deltakarane konkurerer om å komme nærast mogleg ei førehandstrekt vekt, som ligg mellom 100 – 699 gram på ein fisk. Dersom to, eller fleire, er like nær vert det trekt kven som er vinnaren.(Dette betyr at den vekta det er om å gjere å komme nærast ligg mellom 100 og 699 gram. Men husk at om du får ein fisk som veg under, eller over, denne vektsona kan du framleis komme nærast. Døme: Dersom vekta vi trekkjer, som det er om å gjere å komme nermast, er akkurat 100 gram, og du får ein fisk på 99 gram vil jo  sjangsen din vere bra!)

Fiskemetode:
Hovudkonkurransen laurdag:Kun ei stang, og eit agn pr. deltakar. Med agn meinast sluk, makk, flue osv. Deltakaren kan byte stang, evt agn, i løpet av konkurransen. Kun fiske frå land, ikkje frå båt.Denne konkurransen kun i Jølstravatnet.
Torsdag og fredag: Fritt stangfiske, med eitt agn, og ei stang pr.deltakar, i heile Jølster kommune, i alle elvar, vatn, fjellvatn osv innafor Jølster sine kommunegrenser. Også tillete å bruke båt desse to dagane.

Innsjekking:
Alle må sjekke inn i sekretariatet før konkurransen. Du kan få nokon andre til å sjekke deg inn. NB! Ta vare på startnummeret ditt. Det treng du ved innveging av fisken.

Påmelding:
Påmeldinga på nettsida her stenger tysdag 4. juni 2019 kl. 23.59. Etter det er det framleis mogleg å melde seg på i sekretariatet på Skei/Jølvassbu i opningstida (sjå opningstid lenger nede).Når du melder deg på godtek du også at vi kan få legge namnet ditt ut på nettsida vår.

Til bedrifter:

For tilbod og spesialsydde pakkar for bedrifter kontakt:
Sindre Saue Årdal
Hotelldirektør / General Manager
Thon Hotel Jølster
Tlf: +47 57 72 78 22  Mob: +47 95 97 24 36
sindre.aardal@thonhotels.no

 

https://www.jolsteraurefest.no/wp-content/uploads/2018/02/Bilen-2018.jpg

 

Sekretariatet på Skei er ope: (For konkurransane torsdag og fredag, sjå Program 2019
Fredag 8. juni kl 17:00 til 21:00.
Laurdag 9. juni kl 08:00 til 11:00.
Innveging: .Sjå Program 2019

Premiering, alle detaljar: Sjå menyknapp premiar

Beste bedrift
Vi ynskjer å kåre beste «fiskebedrift» i hovedkonkurransen på laurdag. Deltakarar som er påmeldt via ei bedrift deltek i den ordinære konkurransen, men i tillegg vil vi heidre den bedrifta som som har den tilsette som har levert den tyngste fisken.(Ikkje deltakarkort som er lodda ut til kundar).
Premeien er ein «vandrefisk», som må vinnast tre gonger av ei bedrift for å få den til odel og eige. Vandrefisken er ein kopi av største fisken fanga i Jølstravatnet som vi veit om. Den vart teken på garn av Anders Ripe, 10. oktober 1973.Vekt: 15,5 kg. Kopien er laga av Vidar Djupvik i Vestnorsk Trofe-Montasje.

Uttrekkspremie for dei under 18 år
Vi ynskjer barn og unge velkomne til å delta i konkurransen. Barn og unge kan delta i alle konkurransane på linje med andre. Men i tillegg vert det trekt eigne premiar for dei som er under 18.

Stå i lag med andre, og fisk der du vil
I konkurransane torsdag og fredag kan du fiske kvar du vil, med stang, i heile Jølster kommune. Vatnet, elvane, eller i fjellvatn. Husk å opptre omsynsfullt i høve grunneigarar og konkurrentar.
I hovudkonkurransen laurdag kun i Jølstravatnet. Då  kan du velgje kvar du vil stå å fiske. Det betyr også at du kan stå ilag med andre, vener, familie eller kollegaer frå verksemda di.

Jury

Jury for alle tre konkurransane er: Finn Årdal, leiar, Tom Farsund og Andre Sunde. Juryen sine avgjerder er endelege og kan ikkje påklagast.

Personvern

Sjå vår personvernerklæring.