Premiar

Dagspremiar torsdag og fredag, sjå lenger nede.

3 Hovudpremiar i hovudkonkurransen laurdag 8.juni 2019:
1: Volvo XC40, verdi kr 460.000,-(verdien i 2018) levert av Frydenbø Førde.

 

2: Ikkje bestemt, men ein tilsvarande som denne i 2018: Båt, Suva 465, Minn Kolta El-motor, verdi kr 20.000,- levert av Døskeland Marine.

3. Ikkje bestemt, men ein tilsvarande som denne i 2018: Lettspinn fiskestong laga av Gunnar Olavsson, verdi 7.000.-

I tillegg til hovudkonkurransen, er kvar deltakar med i konkurransen om tyngste fisk laurdag.
Den tyngste av dei tre fiskane du veg inn deltek i denne. Premien her er kr 10.000,-

Trekning på tilfeldige deltakarar, som har delteke i ein eller fleire av konkurransane torsdag, fredag eller hovudkonkurransen laurdag:
1. 10.000.-
2. 5.000.-
3. 5.000.-

Beste bedrift
Premien er ein «vandrefisk», som må vinnast tre gonger av ei bedrift for å få den til odel og eige. Vandrefisken er ein kopi av største fisken fanga i Jølstravatnet som vi veit om. Den vart teken på garn av Anders Ripe, 10. oktober 1973. Vekt: 15,5 kg. Kopien er laga av Vidar Djupvik i Vestnorsk Trofe-Montasje.

Dagspremiar torsdag:
Tyngste fisk – premie kr.10.000.-
Kom nærast mogleg ei førehandstrekt vekt(Meir om dette lenger nede på sida) – premie kr.20.000.-

Dagspremiar fredag:
Tyngste fisk – premie kr.10.000.-
Kom nærast mogleg ei førehandstrekt vekt(Meir om dette lenger nede på sida) – premie kr.20.000.-

Og til uttrekning på deltakarane, fiskeutstyr levert av Erdal Sport.

Uttrekkspremie for dei under 18 år