Premiar

Premiar 2018

Hovudpremien:
1: Volvo XC40, verdi kr 460.000,- levert av Frydenbø Førde.

 

2: Båt, Suva 465, Minn Kolta El-motor, verdi kr 20.000,- levert av Døskeland Marine.

3. Lettspinn fiskestong laga av Gunnar Olavsson, verdi 7.000.-

I tillegg til hovudkonkurransen, er kvar deltakar med i konkurransen om tyngste fisk.
Den tyngste av dei tre fiskane du veg inn deltek i denne. Premien her er kr 10.000,-

Trekning på tilfeldige deltakarar:
1. 5000.-
2. 3000.-
3. 2000.-

Beste bedrift
Premien er ein «vandrefisk», som må vinnast tre gonger av ei bedrift for å få den til odel og eige. Vandrefisken er ein kopi av største fisken fanga i Jølstravatnet som vi veit om. Den vart teken på garn av Anders Ripe, 10. oktober 1973. Vekt: 15,5 kg. Kopien er laga av Vidar Djupvik i Vestnorsk Trofe-Montasje.

Og til uttrekning på deltakarane, fiskeutstyr levert av Erdal Sport.

Uttrekkspremie for dei under 18 år