Premiar

Premiar 2017

Her ser ein premiane i frå fjorårets konkurranse; vert oppdatert med årets premiar seinare.


1: I 2017: Volvo V40 Cross Country, verdi 371.000.- levert av Frydenbø Førde.


2: 2017: Øien 460-1, verdi 32.500.- levert av Døskeland Marine.


3: 2017: Robotgrasklippar, Robomow Pro RX20-GSM, verdi 7.990.- levert av Felleskjøpet.

Og til uttrekning på deltakarane, fiskeutstyr levert av Erdal Sport.

I tillegg hovudkonkurransen er kvar deltakar med i konkurransen om tyngste fisk.
Den tyngste av dei tre fiskane du veg inn deltek i denne. Premien her er kr.10.000.-

Beste bedrift
Premeien er ein «vandrefisk», som må vinnast tre gonger av ei bedrift for å få den til odel og eige. Vandrefisken er ein kopi av største fisken fanga i Jølstravatnet som vi veit om. Den vart teken på garn av Anders Ripe, 10. oktober 1973. Vekt: 15,5 kg. Kopien er laga av Vidar Djupvik i Vestnorsk Trofe-Montasje.

Uttrekkspremie for dei under 18 år